พระผู้ทรงคุณ ผสานพลัง สร้างวัด สร้างพระ (ภิกษุ) ให้เป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนอย่างแท้จริง

วัดไกลกังวล  เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม


ภาพมุมกว้างเห็นสถานที่ตั้งวัดอยู่บนเขา


พระผู้ทรงคุณ  ผสานพลัง  สร้างวัด  สร้างพระ (ภิกษุ)   ให้เป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนอย่างแท้จริง

หลวงปู่สังวาลย์   เขมโก


หลวงพ่อสำรวม  สิริภทฺโท
เจ้าอาวาสปัจจุบัน
  
พระมหามนู   ขนฺติธมฺโม
รองเจ้าอาวาสพระบำรุง   อุปฏฺฐาโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส